Venus flytrap (Dionaea muscipula) cultivar 'Gremlin' trap

Venus flytrap (Dionaea muscipula) cultivar ‘Gremlin’ trap