Seed Sarracenia Prometheus x Wilkerson White Knight [JH-259]