[Wilkerson White Knight x leucophylla Hurricane Creek White (1x2)] x Simone