Nepenthes (truncata x ephippiata Giant) x mollis

Nepenthes (truncata x ephippiata Giant) x mollis