Nepenthes (truncata x ephippiata Giant) x mollis seedlings

Nepenthes (truncata x ephippiata Giant) x mollis seedlings