Nepenthes (truncata x ephippiata Giant) x mollis from seed

Nepenthes (truncata x ephippiata Giant) x mollis from seed